Nyheter

Nå skjer det endringer

Samspillsgruppen i Toppe har siden generalforsamlingen i september arbeidet med å forberede rehabiliteringen i borettslaget.  – Det viktigste arbeidet er det vi gjør i forberedelsene. Gode forberedelser rydder bort ukjente faktorer som ofte er knyttet […]