Toppe kan sammenlignes med et minisamfunn. Borettslaget er mangfoldig og har engasjerte beboere i alle generasjoner.

Toppe er med sine 521 leiligheter blant landets største borettslag, fordelt på 22 bygninger. Borettslaget har egen driftsavdeling med seks ansatte, lekeplasser, ballbinge og skatebane. Borettslaget er omgitt av store grøntarealer og det er et variert utvalg av turmuligheter. Det legges betydelig vekt på et godt og stabilt bomiljø. 

Borettslaget har eget Grendahus med plass til 50 personer. Grendahuset kan beboerne leie til forskjellige anledninger. Det er gangavstand til barne og ungdomsskoler, og det er etablert barnehager i området. På skoleområdet finnes  både volleyballbane og kunstgressbane.

Toppe kan beskrives med landlig beliggenhet og det er bare fem kilometer til Åsane Senter med buss. Det er generelt svært gode bussforbindelser til og fra Toppe. Toppe kombinerer derfor det landlige og det urbane.