Ventilasjonssystemet i Toppe borettslag er mekanisk avtrekk. Det vil si at det står en vifte på taket som trekker ut luften fra leilighetene. For å unngå undertrykk i leilighetene må tilluftsventilene være åpne. Tilluftsventiler er plassert i veggen ut mot fri luft og i små spalter som er i vinduene. Ventilasjonen fungerer best når luft kommer inn i leiligheten gjennom tilluftsventilene og ut av leiligheten gjennom ventilene ved hjelp av viften på taket. Da vil det bli en sirkulasjon i leiligheten som vil gjøre inneklimaet bedre. Dersom det er strømmer luft igjennom stikkontakter ol., så er dette et tegn på at tilluftsventilene ikke er tilstrekkelig åpne.
Det er ikke lov å koble til andre typer elektriske⁄motoriserte vifter til fellesanlegget.
For høyblokkene er det ikke tillatt å koble til kjøkkenventilatorer m⁄motor eller andre typer elektriske⁄motoriserte vifter til fellesanlegget.
Alle opprinnelige lufteventiler i hver enkelt leilighet og fellesareal skal være tilgjengelige for inspeksjon. Det er ikke lov å tette igjen, flytte eller gjøre andre typer endringer på felles luftekanaler.