Styrekontoret holder stengt hele uke 31 grunnet ferieavvikling.
Ta kontakt med vaktmesterkontoret dersom dere har spørsmål i denne perioden.