Nyheter

Turgruppen

Neste tur: 04. oktober kl 1130. Vi tilpasser turen, slik at turen ikke blir for krevende for den enkelte. Alle er velkommen med eller uten hund. Hilsen Turgruppen